تعاریف اولیه

  • آناتومی مفصل ران
  • شکستگی استخوان
  • نوع عمل

قبل از عمل

آمادگي براي جراحي تعويض مفصل ران از هفته ها قبل از تاريخ دقيق جراحي آغاز ميشود…

تکنیک جراحی

عمل جراحی تعویض مفصل ران با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی (اپیدورال یا اسپاینال) انجام می شود…

بعد از عمل

پس از اتمام جراحی ، شما به اتاق خود در بخش بستری منتقل می شود. پزشک شما ترجیح می دهد که …

نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 33، پلاک 1

تلفن : 57632000-021

ایمیل : info@dahiteb.net

Address : No.1, 33St, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, IRAN

Tel : (+98-21) 57632000

Email : info@dahiteb.net