قبل
بعدی

راهنمای بیماران

درباره داهی طب

پزشکان

نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 33، پلاک 1

تلفن : 57632000-021

ایمیل : info@dahiteb.net

Address : No.1, 33St, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, IRAN

Tel : (+98-21) 57632000

Email : info@dahiteb.net