تکنیک جراحی

عمل جراحی تعویض مفصل زانو با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی (اپیدورال) انجام می شود. به طوری که در حین جراحی، شما هیچگونه درد یا ناراحتی احساس نخواهید کرد.
برش کوچکی در جلوی زانو داده می شود. سطوح آسیب دیده غضروف و استخوان به کمک وسایل مخصوص و بسیار دقیقی برداشته شده و مفصل جدید کار گذاشته می شود. پانسمان بزرگی همراه پنبه و باند دور زانو پیچیده می شود و لوله ای متصل به یک محفظه پلاستیکی برای تخلیه خونابه اضافی مفصل قرار می گیرد که معمولا 24 الی 48 ساعت بعد از عمل برداشته می شود. همچنین ممکن است پزشک برای شما زانوبند مخصوصی توصیه نماید که 4 الی 6 هفته پس از عمل از آن استفاده شود.
(بستن زانوبند در تمام بیماران ضروری نمی باشد) وقتی پس از عمل به هوش آمدید در اتاق ریکاوری هستید.