OASYS

• سیستم Oasys : سیستم OASYS ارائه تطبیق پذیری بی نظیری را برای جراح برای درمان آسیب شناسی های محل اتصال اکسیپیتوسرویکال و ستون فقرات گردنی و فوقانی قفسه سینه ایجاد شده است. سیستم مدولار از قلاب ها، پیچ های چند محوری و میله ها و همچنین صفحات و پیچ های استخوانی تشکیل شده است.

• Oasys : The OASYS™ occipito-cervico-thoracic system was developed to provide the surgeon with unsurpassed versatility for the treatment of pathologies of the occipitocervical junction, and the posterior cervical and upper thoracic spine. The modular system consists of hooks, polyaxial screws, and rods as well as plates* and bone screws. An occiput plate and a variety of connectors complement the product line