dahiteb knee help3

تعاریف اولیه

  • درد زانو
  • اناتومی زانو
  • زانوی آسیب دیده
  • نوع درمان

قبل از عمل

به محض آن که تصمیم به عمل جراحی زانو گرفتید، می توانید با آینده نگری برای بهبودی خود برنامه ریزی کرده و …

تکنیک جراحی

عمل جراحی تعویض مفصل زانو با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی (اپیدورال) انجام می شود. به طوری که  …

بعد از عمل

پس از اتمام جراحی و هوشیاری، شما به اتاق خود در بخش بستری منتقل می شود. پزشک شما ترجیح می دهد که …

نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 33، پلاک 1

تلفن : 57632000-021

ایمیل : info@dahiteb.net

Address : No.1, 33St, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, IRAN

Tel : (+98-21) 57632000

Email : info@dahiteb.net