آناتومی لایه های سر از پوست تا مغز

1-اسکالپ (Scalp)
پوشش بافت نرم روی جمجمه را اسکالپ می‌گویند. این پوشش شامل بخش های پوست و بافت زیر جلدی است که در مجموع 5 لایه را تشکیل می‌دهند.


S: Skin(پوست)
C: Connective tissue (بافت همبند)
A: epicranial aponeurosis (آپونوروز اپی کرانیال)
L: loose areolar connective tissue (بافت آرئولار سست)
P: pericranium (پری کرانیوم)

2-جمجمه (cranium / skull)
یک ساختار استخوانی است که به عنوان چهارچوب سر عمل می‌کند.جمجمه ساختار صورت را حفظ می‌کند و از صدمه دیدن مغز جلوگیری می کند.


1-استخوان های کرانیوم
2-استخوان های صورت

 

3-پرده های مننژ (Dura)
سامانه‌ای متشکل از چند لایه (غشاء) بوده که دستگاه عصبی مرکزی (CNS) را در بر می‌گیرد. این غشاها کار محافظت، تغذیه، و کاهش ضربه مغزی را به عهده دارند. مننژ اطراف مغز و نخاع دارای سه لایه و پوشش است که از خارج به داخل با نام سخت‌شامه (دورا ماتر)، عنکبوتیه (آراکنوئید)، نرم‌شامه (پیا ماتر) شناخته می‌شوند. این پرده‌ها میان استخوان جمجمه و بافت مغز (و در طناب نخاعی بین ستون مهره‌ها و بافت نخاع) قرار دارند. این پرده‌ها شدت ضربه‌هایی که به استخوان سر و ستون مهره‌ها وارد می‌شوند را کاهش داده و همچنین به عنوان یک سد شیمیایی در برابر بسیاری از مواد آسیب‌رسان ایفای نقش می‌کنند.

جراحی کرانیوتومی چیست؟
جمجمه‌بُری یا کرانیوتومی (به انگلیسی: Craniotomy) نام یک عمل جراحی است که در آن قسمتی از استخوان جمجمه به طور موقت جهت دسترسی به بافت مغز برداشته می‌شود.
بازکردن جمجمه با عمل جراحی برای بیرون آوردن تومور، کاستن فشار داخلی یا تخلیه لخته خون انجام می‌شود.

جراحی کرانیاتومی چگونه انجام می شود؟
پرسنل های بیهوشی با نظارت دقیق علائم حیاتی، بیمار را بیهوش و آماده جراحی می کنند.
جراح مغز و اعصاب به همراه تیم جراحی، برشی در پوست سر ایجاد می‌کنند.این برش معمولاً در سمتی از سر است که بیشترین فشار در آن قرار دارد.

هنگامی که پوست و بافت های زیرین بریده شد و از مسیر دسترسی به مغز کنار زده شد، تیم جراحی جهت دسترسی به مغز، استخوان جمجمه را سوراخ می‌کند.استخوان جمجمه بین سوراخ ها بریده می‌شود که جهت این کار از نوار های سیمی انعطاف پذیر (اره ژیگلی) یا هندپیس کرانیاتومی استفاده می‌شود در نهایت قسمتی از استخوان جمجمه مورد نظر برداشته می‌شود و جراح دسترسی مناسب به بافت مغز جهت اقدامات درمانی را پیدا می کند

لازم به ذکر است پس از جراحی مغز، این فلپ استخوانی با صفحات و پیچ های کوچک فلزی به جمجمه در محل اصلی خود متصل می شود و با گذشت زمان، استخوان مانند هر استخوان شکسته دیگری بهبود می یابد.